Závitové vložky s formovacím závitníkom

baer1 1. Závit sa nereže, ale formuje. K tomu sa použivajú špeciálne BaerCoil® formovacie závitniky, ktoré materiál zhutnia a vyformujú do závitu. Výsledkom je, že takýto závit, do ktorého sa osadí závitová vložka z oceľoveho drôtu vydrží oveľa vyššiu záťaž. Vyformovanie závitu je oproti vyrezávaniu rýchlejšie a nevytvárajú sa špony. Formovací závitník má navyše dlhšiu životnosť.
baer2 2. BaerCoil® drôtové závitové vložky zabezpečujú rovnomernejšie rozloženie ťahovej sily na jednotlivé závity.

Pre porovnanie : pri obyčajnom skrutkovom spoji jeho prvé dva závity prenášajú až 70% z celkovej ťahovej sily. Závitová vložka tak výrazne zvyšuje pevnosť závitového spoja. Dĺžkou závitovej vložky môžeme do istej miery tiež ovplyvniť pevnosť závitového spoja. Možné materiálové úspory cez menšie skrutky, resp. menšie závity sú znázornené na obrázku.

baer3 baer4 Tvorba závitov pomocou kombinácie formovacich závitníkov a drôtených závitových vložiek BaerCoil® ponúka nové možnosti pri konštrukcií a výrobe strojov. Podporné testy pevnosti v ťahu boli uskutočnené v Mechanickom Experimentálnom Laboratóriu Cryo-MaK pre technickú Fyziku na Inštitúte pre Technológiu v Karlsruhe (KIT).

Po interných firmených skúškach a testovaní u zákaznikov, bol tento systém zavedený do výroby.

Závit sa nereže, ale formuje. K tomu sa používajú špeciálne BaerCoil® formovacie závitníky, ktoré materiál zhutnia a vyformujú do závitu. Výsledkom je, že takýto závit, do ktorého sa osadí závitová vložka z oceľového drôtu vydrží oveľa vyššiu záťaž. Vyformovanie závitu je oproti vyrezávaniu rýchlejšie a nevytvárajú sa špony. Formovací závitník má navyše dlhšiu životnosť.