Elektrická zváračka prvkov do plechu, typ C66 a C99