Filter

Ponúkame rôzne ukazovatele polohy. Sú to zariadenie na presné určenie polohy regulovaných strojných prvkov, mechanických zariadení, či napríklad hriadeľov. Využite veľkoobchodný predaj profesionálnych ukazovateľov polohy od svetového výrobcu Elesa Ganter.

Indikátory polohy slúžia na presné číselné vyjadrenie polohy regulovaného zariadenia. Špeciálne ciferníky a prevody môžu byť na želanie taktiež vyrobené.