Filter

Ukazatelé polohy digitální/npřímý náhon, 4 číslice, technopolymer