Filter

Západky s tlačítkem/nrozsah zavírání A1 / A2 je nastavitelný