Klzné, lineárne systémy a dvojité lineárne mechanizmy