Ukončenie pultového predaja bez potvrdenia pisomnej objednávky