Fakturační údaje

IMP KONTAKT spol. s r.o.
Ferdiša Kostku 1
841 05 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 35 707 950
DIČ : 2020217617
IČ pre DPH : SK2020217617

OR : Okresný súd Bratislava, oddiel Sro, vložka č.13764/B

Názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Sídlo: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika
Obchodní místo: 17. listopadu 3, 690 02 Břeclav, Česká republika
IČO: 64 948 242
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608
Měna: CZK
Číslo účtu: 211 241 9489 / 2700
IBAN: CZ29 2700 0000 0021 1241 9489
SWIFT CODE: BACXCZPP
Měna: USD
Číslo účtu: 211 241 9497 / 2700
IBAN: CZ07 2700 0000 0021 1241 9497
SWIFT CODE: BACXCZPP

Ohledně fakturace nás, prosím, kontaktujte na faktury@impkontakt.sk.

Telefonický kontakt: +421 2 60 20 20 70
E-Mail: faktury@impkontakt.sk