Opatření ohledně viru SARS-COV-2 pro naše zákazníky