Opatrenia ohľadom vírusu SARS-COV-2 pre našich zákazníkov