Závitové vložky s formovacím závitníkem

1. Závit se neřeže, ale formuje. K tomu se používají speciální BaerCoil® formovací závitníky, které materiál zhutní a vyformují do závitu. Výsledkem je, že takový závit, do kterého se osadí závitová vložka z ocelového drátu, vydrží mnohem vyšší zátěž. Vyformování závitu je oproti vyřezávání rychlejší a nevytváří se spony. Formovací závitník má navíc delší životnost.

2. BaerCoil® drátové závitové vložky zabezpečují rovnoměrnější rozložení tahové síly na jednotlivé závity.

Pro srovnání: u obyčejného šroubového spoje jeho první dva závity přenášejí až 70% z celkové tahové síly. Závitová vložka tak výrazně zvyšuje pevnost závitového spoje. Délkou závitové vložky můžeme do jisté míry také ovlivnit pevnost závitového spoje. Možné materiálové úspory přes menší šrouby, resp. menší závity jsou znázorněny na obrázku.

Tvorba závitů pomocí kombinace formovacích závitníků a drátěných závitových vložek BaerCoil® nabízí nové možnosti při konstrukci a výrobě strojů. Podpůrné testy pevnosti v tahu byly provedeny v Mechanickém Experimentálním Laboratoři Cryo-MaK pro technickou Fyziku na Institutu pro Technologii v Karlsruhe (KIT).

Po interních firmených zkouškách a testování u zákazníků, byl tento systém zaveden do výroby.