Ochrana karpatské divočiny, pomoc pro rodinu, vánoční dárky pro děti, příspěvek pro Patrika na zpěv