Ochrana karpatskej divočiny, pomoc pre rodiny, podpora Patrika