Ekologické zásady firmy

V rámci spoločenskej zodpovednosti našej firmy dbáme na dodržiavanie základných ekologických pravidiel vo firme a vedieme k tomu všetkých našich zamestnancov. Ide o triedenie odpadu a následnú recykláciu.

ODPAD sa snažíme:

  • Zamietnuť
  • Zredukovať
  • Zužitkovať
  • Recyklovať
  • Skompostovať

Planétu máme iba jednu, tak si ju všetci musíme chrániť pre ďalšie generácie.
Dokument na stiahnutie: Ekologické zásady firmy