Fakturačné údaje

IMP KONTAKT spol. s r.o.
Ferdiša Kostku 1
841 05 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 35 707 950
DIČ : 2020217617
IČ pre DPH : SK2020217617

OR : Okresný súd Bratislava, oddiel Sro, vložka č.13764/B

Názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Sídlo: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika
Obchodné miesto: 17. listopadu 3, 690 02 Břeclav, Česká republika
IČO: 64 948 242
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608
Mena: CZK
Číslo účtu: 211 241 9489 / 2700
IBAN: CZ29 2700 0000 0021 1241 9489
SWIFT CODE: BACXCZPP
Mena: USD
Číslo účtu: 211 241 9497 / 2700
IBAN: CZ07 2700 0000 0021 1241 9497
SWIFT CODE: BACXCZPP
Mena: EUR
Číslo účtu: 128 272 5003 / 1111
IBAN: SK65 1111 0000 0012 8272 5003
SWIFT CODE: UNCRSKBX

 

Ohľadom fakturácie prosím kontaktujte nás na invoice@imp.sk.
Telefonický kontakt: +421 2 60 20 20 70