Experiment čistenia polohovacej nohy GN 20 od peny