Katastrofálna situácia na Slovensku s ochranou zvierat