Filantropia

Koniec papierovým vianočným pozdravom

V tento rok sme sa rozhodli posielať vianočné pohľadnice po prvýkrát iba elektronicky, pretože sa snažíme byť viac ekologickí kvôli životnému prostrediu. Okrem toho celú finančnú čiastku ktorú sme v každý rok použili práve na vianočné pohľadnice v papierovej podobe, venujeme v tento rok na pomoc ľuďom bez domova z OZ Vagus. Tiež im pošleme aj vianočný darček v podobe extra vianočného...

Podpora vzdelania detí v Indii

Cez nášho blízkeho priateľa Agitha máme tú možnosť podporovať 10 detí z Indie. Bohužiaľ veľa deťom vo svete nie je vzdelanie umožnené. Kvôli tomu si potom nemôžu nájsť ani uplatnenie v živote, dobrú prácu, nemôžu zaručiť dobré zázemie pre svoje deti... Naštastie týchto 10 detí nebude patriť medzi ne. Na fotografii je možné vidieť deti s učebnými pomôckami. Aj pomoc druhým nás robí ľuďmi. G.L.S.P...

Zachránená rodina Alfredo Ambrocio

Sme veľmi radi, že sme mohli v tento rok v našich filantropických projektoch aj vďaka vám pokračovať. Ako úplne nový projekt sme si vybrali rodinu Alfreda Ambrocia z Filipín, kde spolupracujeme s Mangold nadáciou. Rodina pozostáva z Ambrocia a jeho manželky a 3 detí. V akej situácii sa ocitli? Pred niekoľkými mesiacmi zistili, že na pozemku, na ktorom žili sa zmenili podmienky (konkrétne...

Filantropia v roku 2017

Sme veľmi radi, že vďaka všetkým našim zákazníkom sme mohli naďalej pomáhať aj v roku 2017. Komu sa nám podarilo pomôcť v minulom roku? 1. Lesoochranárske zoskupenie Vlk (rozširovanie prírodnej rezervácie Vlčia, kúpa 10 stromov) 2. OZ Vagus (vianočná zbierka pre ľudí bez domova) 3. Agentúra Caritas opatrujúca chorých a bezvládnych, kúpa 2 invalidných vozíkov a 3 masážnych pomôcok 4. Pomoc deťom OZ DIS+ (porucha...

Vianočný príspevok pre OZ Vagus

V rámci vianočného večierka firmy sme zorganizovali zbierku pre OZ Vagus. Sme radi, že takéto združenia existujú, a tak pomáhajú ľuďom bez domova. Je zrejmé, že jednotlivec nemôže pomôcť všetkým, a preto verím, že práve v jednote je naša sila. Pomoc takémuto združeniu je pre nás také vianočné zahriatie pri srdci, že nielen my ale aj ďalší sa budú mať...

Lesoochranárske zoskupenie VLK

Ochrana prírody Slovenska bola pre nás vždy veľmi dôležitá. Našťastie máme na Slovensku združenie, ktoré sa touto ochranou prírody a zvierat zaoberá už od roku 1993. Naše krásne lesy potrebujú našu ochranu pred tými, ktorým nevadí, keď sa rúbu lesy, ktoré by mali byť zákonom chránené. Biotopy lesa sú súčasťou našej krajiny, plnia tam svoju úlohu a my naozaj nechceme...

Prípravy na projekt rekonštrukcia bývania 2: Gendo s rodinou

V článku z 11. júla tohto roku sme vám prvý krát priblížili život Genda a jeho rodiny. V tomto čase už prebiehajú prípravy na rekonštrukciu Gendovho „domu“. Gendo sa snaží zabezpečiť svojej rodine pekný život zo všetkých síl. Pracuje 7 dní v týždni, 12 hodín denne napriek svojmu hendikepu (kvôli nehode prišiel o ľavú nohu). Nevzdáva sa, aj keď je život preňho...

Pomoc dievčatku Agnes z Kene, 7 rokov

IMP Kontakt podporuje Agnes trvalým príkazom 20 eur mesačne od júna 2017. Tento príspevok jej pomôže uhradiť všetky náklady, ktoré potrebuje. Každé dieťa dostane za mesačný príspevok takú pomoc, akú reálne najviac potrebuje. V prípade Agnes to je okamžitý nástup do škôlky kvôli ďalšej dochádzke do školy neskôr, potraviny, vitamíny a hygienické potreby. Deti v Keni potrebujú mať v škole...