Novinka: výhodné pneumaticko – hydraulické nitovacie kliešte, typ IMP7420LK