Pneumaticko – hydraulické nitovacie kliešte typ 7420 LK