Spolupráca s Mangold nadáciou a s lokálnou políciou