Spolupráca so strednou odbornou školou strojníckou, Bánovce nad Bebravou