Vyhodnotenie súťaže, Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou