Využitie priemyselného madla MMT. Elesa Ganter pre poľskú firmu Keller